2024-01-31

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

Odpady promieniotwórcze

Straszne odpady… antyatomowcy zawsze straszą odpadami. Zawsze pojawia się sarkastyczne pytanie – A z odpadami to co niby zrobić? W kosmos wysłać czy w lesie zakopać? – W rzeczywistości odpady z elektrowni jądrowych to ZALETA, a nie wada. Dlaczego? Ponieważ jest ich tak mało, że można je zamknąć w szczelne pojemniki i odizolować je od środowiska, w przeciwieństwie do wielu innych śmieci, które w sposób niekontrolowany rozprzestrzeniają się po wszystkich lądach i oceanach.

Wykres porównuje ilość odpadów z innymi generowanymi przez resztę przemysłu.

Porównanie ilości odpadów z różnych źródeł
Porównanie ilości odpadów z różnych źródeł

Odpady promieniotwórcze dzielą się na trzy kategorie pod względem ich aktywności:

  • niskoaktywne – ilościowo jest ich najwięcej, powstają głównie w medycynie nuklearnej, radioterapii, tomografii, itp. Są to wszystkie przedmioty, które miały kontakt z izotopami promieniotwórczymi, np. z kontrastem do tomografu, pojemniki, strzykawki, rękawiczki, fartuchy, narzędzia.
  • średnioaktywne – są to wymagające ekranowania w betonowych, ceramicznych lub asfaltowych kontenerach; głównie żywice, obudowy paliwa jądrowego i zużyte elementy reaktorów.
  • wysokoaktywne – zużyte paliwo jądrowe.

Pod względem objętości, odpady wysokoaktywne stanowią zaledwie 3% wszystkich odpadów promieniotwórczych, których i tak jest bardzo mało.

Porównanie objętości odpadów radioaktywnych
Porównanie objętości odpadów radioaktywnych

A o recyklingu paliwa jądrowego słyszeliście?

Zobacz też jak nie wyglądają odpady promieniotwórcze.