2024-01-31

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

Edukacja

Trochę teorii na temat fizyki jądrowej

Koronawirus zdominował wszystkie media, więc spróbujemy zainteresować Was czymś innym J jak wygenerować neutrony? Ten post jednocześnie będzie wstępem do tematu fuzji jądrowej, czyli łączenia dwóch jąder atomowych w jedno większe jądro – przeciwieństwo rozszczepienia.

Jednym z kilku sposobów … Więcej...

Zwykła woda składa atomu tlenu i dwóch atomów wodoru (H2O), a wodór składa się z protonu i elektronu. Istnieje izotop wodoru o nazwie deuter, który ma dodatkowy neutron. Deuter w połączeniu z tlenem tworzy ciężką wodę (D2O). Dodatkowe neutrony … Więcej...

Najprostszy sposób, by sprawdzić moc dawki promieniowania w Twojej okolicy, to wejść na stronę Państwowej Agencji Atomistyki. Codziennie publikowane są odczyty ze stacji pomiarowych na terenie całej Polski.

Najwyższe dawki promieniowania występują w górach oraz w okolicy Zatoki Gdańskiej ze … Więcej...

Promieniowania nie zobaczymy gołym okiem, jednak możemy je obserwować dzięki różnym sprytnym urządzeniom. Jednym z najbardziej widowiskowych jest komora mgłowa Wilsona, która jest tak prosta, że można ją zbudować nawet w domu!

Wewnątrz komory znajdują się przesycone pary alkoholu, które … Więcej...

Izotopy to atomy tego samego pierwiastka, różniące się liczbą neutronów. Kiedy mówimy o konkretnym izotopie jakiegoś pierwiastka, do jego nazwy doklejamy sumaryczną liczbę protonów i neutronów, jakie są w jądrze atomu, np. węgiel-14, uran-235. Wodór jest wyjątkiem. W przyrodzie występują … Więcej...