2020-04-13

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

edukacja

Zwykła woda składa atomu tlenu i dwóch atomów wodoru (H2O), a wodór składa się z protonu i elektronu. Istnieje izotop wodoru o nazwie deuter, który ma dodatkowy neutron. Deuter w połączeniu z tlenem tworzy ciężką wodę (D2O). Dodatkowe neutrony … Więcej...

Promieniowania nie zobaczymy gołym okiem, jednak możemy je obserwować dzięki różnym sprytnym urządzeniom. Jednym z najbardziej widowiskowych jest komora mgłowa Wilsona, która jest tak prosta, że można ją zbudować nawet w domu!

Wewnątrz komory znajdują się przesycone pary alkoholu, które … Więcej...

Izotopy to atomy tego samego pierwiastka, różniące się liczbą neutronów. Kiedy mówimy o konkretnym izotopie jakiegoś pierwiastka, do jego nazwy doklejamy sumaryczną liczbę protonów i neutronów, jakie są w jądrze atomu, np. węgiel-14, uran-235. Wodór jest wyjątkiem. W przyrodzie występują … Więcej...

Mit zaraźliwości promieniowania jest zaskakująco rozpowszechniony. Typowe jest myślenie, że przedmiot napromieniowany promieniuje dalej, napromieniowuje kolejne przedmioty, a one dalej promieniują, itd… Ale zaraz, gdyby faktycznie tak było to wszystko by się napromieniowywało wzajemnie coraz mocniej i zrobiło by się … Więcej...

Po angielsku valley of stability, po polsku tłumaczy się na ścieżkę stabilności, a nie dolinę. Jeżeli narysujemy trójwymiarowy wykres wszystkich znanych izotopów, gdzie na osi X będzie liczba neutronów, na osi Y liczba protonów, a na osi … Więcej...

Ten sposób rozpadu jest przeciwieństwem rozpadu beta minus. Polega na tym, że jeden z protonów przemienia się w neutron, emitując przy tym pozyton oraz neutrino elektronowe. Pozyton jest najciekawszym efektem tego procesu – jest to najpowszechniej występująca cząstka antymaterii. Pozyton … Więcej...