2024-01-31

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

Ciekawostki

Atomowe ciekawostki, zaskakujące, rozśmieszające i pouczające.

W wyniku awarii układu sterowania, tankowiec Warzuga utknął na Morzu Barentsa w Oceanie Arktycznym. Długotrwałe przebywanie statku bez napędu pośrodku lodowego morza mogłoby doprowadzić do dalszych uszkodzeń i zatopienia statku.

Na ratunek ruszyły lodołamacze Wajgacz oraz 50 lat zwycięstwa, … Więcej...

Miasto Żyliznagorsk (Железногорск) jest jednym z wielu ośrodków rosyjskiego przemysłu jądrowego, co zostało uwidocznione nawet w herbie miasta – przedstawiono na nim niedźwiedzia, nieoficjalny symbol Rosji, rozrywającego jądro atomu. Znajdują się tu zakłady przetwarzające paliwo jądrowe, składowisko, a kiedyś pracował … Więcej...

Konwencjonalny silnik rakietowy wykorzystuje zjawisko odrzutu gazów spalinowych, które powstają w wyniku spalania paliwa. Ciekawym zastosowaniem techniki jądrowej jest silnik rakietowy z reaktorem. W takim silniku czynnikiem napędzającym jest wodór, który przepływa przez reaktor, nagrzewając się do bardzo wysokiej temperatury. … Więcej...