2024-01-31

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

Promieniowanie wokół nas

Przedmioty promieniotwórcze są dookoła nas. Sporo tych przedmiotów stworzyła matka natura. Nie wyrządzają nam żadnej krzywdy – wbrew powszechnej opinii. Zielony Atom pokazuje co promieniuje wokół nas.

Wstyd jest bać się promieniowania, nie wiedząc nawet, jak wiele jest źródeł naturalnych i jak bardzo są one powszechne.

Komora Wilsona to prosty instrument, umożliwiający zaobserwowanie rozpadów promieniotwórczych. W komorze znajduje się przesycona para alkoholu, która skrapla się pod wpływem cząstek alfa i beta, pochodzących z samoczynnie rozpadających się jąder atomowych. Powstające smugi to ślady, jakie zostawiły przelatujące cząstki. … Więcej...