2024-01-31

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

Katastrofy gorsze niż Czarnobyl

Dziś jest kolejna rocznica katastrofy w Czarnobylu. Specjalnie z tej okazji opiszę inne katastrofy – nie po to, aby bagatelizować Czarnobyl, ale żeby pokazać jak wybiórcza jest ludzka pamięć. Były już katastrofy, w których liczba ofiar była wielokrotnie większa, zniszczony został większy obszar, a szkody dla środowiska także były większe. Jednak o nich zapomnieliśmy…

Napiszcie w komentarzach, które z wymienionych katastrof znaliście, a o których dowiedzieliście się po raz pierwszy.

Elektrownia wodna Banqiao

Tama Banqiao w Chinach była jedną z większych tam na świecie, a po rozbudowie i dodatkowym umocnieniu nazywano ją iron dam. W 1975 roku Chiny nawiedził tajfun Nina, powodując przepełnienie zbiornika wory i rozerwanie tamy. W rezultacie wylały się miliardy litrów wody, tworząc 10-kilometrową falę, która przez 55 km zmiatała z powierzchni ziemi całe miasta. Uszkodzone zostały 62 kolejne tamy na niższych terenach, które padały niczym klocki domina. Bilans ofiar i zniszczeń powoduje, że włos na głowie się jeży:

 • Od 85 600 do 240 000 ludzi straciło życie
 • 6 000 000 budynków zostało zniszczonych
 • 11 000 000 ludzi zostało poszkodowanych – tyle wynosi populacja Czech i Portugalii
 • Obszar o powierzchni 1 200 000 ha został zalany – tyle co całe województwo śląskie
Tama Banqiao
Tama Banqiao

Bhopal

W 1984 roku doszło do awarii w zakładach Union Carbide, produkujących pestycydy w mieście Bhopal w Indiach. Do atmosfery wyciekło 40 ton izocyjanianu metylu w stanie gazowym. Gaz ten jest cięższy do powietrza, więc utrzymuje się blisko powierzchni i rozprzestrzenił się na dużym obszarze. Wyciek nastąpił w nocy, więc większość mieszkańców spała. Następnego dnia po wycieku w mieście Bhopal rozgrywały się sceny niczym z horroru. Żołnierze w maskach przeciwgazowych zbierali martwe ciała na ciężarówki, by pochować je w zbiorowych mogiłach.

Liczby:

 • Od 3 787 do 20 000 ludzi zginęło
 • 3 900 ludzi permanentnie utraciło sprawność fizyczną, głównie z powodu ślepoty i uszkodzeń układu nerwowego
 • 38 478 ludzi odniosło tymczasowe obrażenia
 • 500 000 ludzi zostało narażonych na skutki gazu

Do dziś nie ukończono oczyszczania, a ludzie wciąż żyją na skażonym obszarze.

Miasto Bhopal po katastrofie

Wielki smog w Londynie

Ta historia pokazuje do czego prowadzi skażenie produktami spalania węgla i węglowodorów. W grudniu 1952 roku mieszkańcy Londynu ogrzewali swoje domy węglem, a w okolicy Londynu znajdywało się kilka elektrowni węglowych. Mglista pogoda i potężna ilość dymu doprowadziły do powstania smogu, który w ciągu kilku kolejnych tygodni zebrał zabójcze żniwo.

 • 12 000 ludzi zmarło z powodu problemów z oddychaniem i niedotlenienia
 • 25 000 ludzi otrzymało zwolnienie lekarskie z powodu chorób dróg oddechowych

Wielki smog uzmysłowił ludziom, jak bardzo potrzebne są źródła energii, które nie emitują swoich odpadów do atmosfery.

Wielki smog w Londynie
Wielki smog w Londynie

Kopalnia Benxihu

W 1942 roku doszło do wybuchu metanu oraz pyłu węglowego w kopalni Benxihu, będącej w części Chin okupywanej przez Japonię. Wybuch doprowadził do podziemnego pożaru i zawalenia się niektórych korytarzy. Była to najtragiczniejsza katastrofa w kopalni.

 • 1 549 ludzi zabitych z powodu eksplozji, pożaru i braku powietrza
Benxihu
Benxihu

Exxon Valdez

Tankowiec Exxon Valdez zahaczył o skały wystające z dna. Choć w historii zanotowano większe wycieki ropy, ten miał najgorsze skutki dla środowiska. Ze względu na surowe warunki panujące u wybrzeży Alaski, akcja ratownicza postępowała bardzo wolno, a wyciekająca ropa skaziła ogromny obszar.

 • 2 100 km wybrzeża zostało skażonych ropą – tyle ile długość granicy Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Ukrainą
 • Choć nie zginął żaden człowiek, to śmierć poniosło 250 000 mew i innych ptaków, 5 000 fok, 2 800 wydr morskich, 22 orki i 247 bielików amerykańskich, a skażenie uniemożliwiło połów ryb i krabów
Tankowiec Exxon Valdez
Tankowiec Exxon Valdez

Podziemny pożar w Centralii

Centralia to miasto w USA w stanie Pensylwania. Występują tam obfite złoża węgla na niewielkich głębokościach. W 1962 roku palono śmieci w okolicy kopalni – niestety ogień przeniósł się do pokładów węgla i rozprzestrzenił na wielkim terenie. Podziemny pożar w Centralii trwa do dziś i szacuje się, że będzie trwał kolejne 250 lat

Węgiel płonący pod ziemią emituje ogromne ilości tlenku węgla (czadu) oraz CO2, a także powoduje zapadanie się terenu. Temperatura gleby w najgorętszych miejscach przekracza 60 stopni. Lokalne studnie zostały skażone. Przed katastrofą w mieście Centralia żyło 1435 osób. Obecnie jest ich tylko 10 – głównie osoby starsze, które nie chciały się wyprowadzić z rodzinnych domów.

Centralia - efekt podziemnych pożarów
Centralia – efekt podziemnych pożarów
Centralia - Z ziemi wciąż wydobywają się trujące gazy
Centralia – Z ziemi wciąż wydobywają się trujące gazy

Jak to się ma do Czarnobyla?

Według raportu ONZ, śmierć w wyniku katastrofy w Czarnobylu poniosły 42 osoby, przy czym tylko 28 na skutek choroby popromiennej. 134 pracowników zostało narażonych na wysokie dawki promieniowania. Ewakuowano ok 100 000 ludzi z obszaru w promieniu 30 km od elektrowni. Obecnie silnie skażony obszar to 0,5 km2.

Ale to tylko drobne potknięcia…

Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), każdego roku na świecie umiera 7 000 000 ludzi z powodu skażenia powietrza. To skażenie bierze się z węgla, biomasy, benzyny, biopaliw, gazu, biogazu, itp. To jest największa katastrofa.

Skażenie powietrza produktami spalania zabija 7mln ludzi rocznie
Skażenie powietrza produktami spalania zabija 7mln ludzi rocznie

Zobacz więcej: