2024-01-31

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

Wicepremier Szwecji: potrzebujemy ATOMU i OZE

Isabella Lövin, minister środowiska i klimatu, wicepremier Szwecji, przewodnicząca Partii Zielonych:

Różne źródła energii, wolne of spalania węgla i węglowodorów, powinny być wykorzystane podczas europejskiej transformacji klimatycznej w Europie, włączając w to energetykę jądrową i źródła odnawialne.

Przykład Szwecji jest dowodem na to, że model ATOM+OZE działa. Nie wymaga czekania na niepewne technologie magazynowania energii, co jest wymogiem wykonalności 100% OZE – technologie, które może kiedyś powstaną, a może nie.

Jest faktem to, że obecna emisyjność gCO2/kWh Szwecji jest jedną z najniższych na świecie, pomimo relatywnie dużej konsumpcji elektryczności w stosunku do liczby mieszkańców. Obecna energetyka Szwecji właściwie nie musi się reformować – prąd w Szwecji jest ponad 30-krotnie czystszy niż w Niemczech.

Porównanie emisyjności prądu w Szwecji i w Niemczech
Porównanie emisyjności prądu w Szwecji i w Niemczech

Zobacz nagranie https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/569beb82-8e7c-449f-be32-c5d461214ce8?recStart=4797&recStop=4849

Isabella Lovin
Isabella Lovin