2022-03-26

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

deuter

Koronawirus zdominował wszystkie media, więc spróbujemy zainteresować Was czymś innym J jak wygenerować neutrony? Ten post jednocześnie będzie wstępem do tematu fuzji jądrowej, czyli łączenia dwóch jąder atomowych w jedno większe jądro – przeciwieństwo rozszczepienia.

Jednym z kilku sposobów … Więcej...

Zwykła woda składa atomu tlenu i dwóch atomów wodoru (H2O), a wodór składa się z protonu i elektronu. Istnieje izotop wodoru o nazwie deuter, który ma dodatkowy neutron. Deuter w połączeniu z tlenem tworzy ciężką wodę (D2O). Dodatkowe neutrony … Więcej...

Izotopy to atomy tego samego pierwiastka, różniące się liczbą neutronów. Kiedy mówimy o konkretnym izotopie jakiegoś pierwiastka, do jego nazwy doklejamy sumaryczną liczbę protonów i neutronów, jakie są w jądrze atomu, np. węgiel-14, uran-235. Wodór jest wyjątkiem. W przyrodzie występują … Więcej...