2024-01-31

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

RITM-200 – reaktor atomowych lodołamaczy

RITM-200 jest miniaturowym reaktorem przeznaczonym do pracy w lodołamaczach oraz pływających elektrowniach. Wytwarza 175 MW mocy cieplnej oraz 55 MW mocy elektrycznej. Obecnie projektowana jest także mocniejsza wersja RITM-400.

Stosowane jest paliwo z dwutlenku uranu o wzbogaceniu 20%. W zwykłych elektrowniach stosuje się ok. 3%. Ma to na celu zwiększenie ilości energii, jaką można uzyskać z paliwa przy zachowaniu małej objętości. Wymiana paliwa następuje co 7 lat.

Polecam film o produkcji reaktora RITM-200 zrealizowany przez Atomenergomasz (Атомэнергомаш) – mają tam świetne studio filmowe!

Kawałek programu z National Geographic.