2020-06-11

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

ZIELONY ATOM rozpoczyna serię postów na temat zastosowań promieniotwórczości. Atom to nie tylko elektrownie jądrowe, ale mnóstwo innych zastosowań, które pomagają nam w codziennym życiu.

Żywność można konserwować m.in. chemicznie – spryskać konserwantami, które zabijają zarazki. Choć metoda jest skuteczna, … Więcej...

Miasto Żyliznagorsk (Железногорск) jest jednym z wielu ośrodków rosyjskiego przemysłu jądrowego, co zostało uwidocznione nawet w herbie miasta – przedstawiono na nim niedźwiedzia, nieoficjalny symbol Rosji, rozrywającego jądro atomu. Znajdują się tu zakłady przetwarzające paliwo jądrowe, składowisko, a kiedyś pracował … Więcej...

Komora Wilsona to prosty instrument, umożliwiający zaobserwowanie rozpadów promieniotwórczych. W komorze znajduje się przesycona para alkoholu, która skrapla się pod wpływem cząstek alfa i beta, pochodzących z samoczynnie rozpadających się jąder atomowych. Powstające smugi to ślady, jakie zostawiły przelatujące cząstki. … Więcej...

Isabella Lövin, minister środowiska i klimatu, wicepremier Szwecji, przewodnicząca Partii Zielonych:

Różne źródła energii, wolne of spalania węgla i węglowodorów, powinny być wykorzystane podczas europejskiej transformacji klimatycznej w Europie, włączając w to energetykę jądrową i źródła odnawialne.

Przykład Szwecji … Więcej...