2022-09-01

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

Jesz napromieniowaną żywność i wcale Ci to nie szkodzi

ZIELONY ATOM rozpoczyna serię postów na temat zastosowań promieniotwórczości. Atom to nie tylko elektrownie jądrowe, ale mnóstwo innych zastosowań, które pomagają nam w codziennym życiu.

Żywność można konserwować m.in. chemicznie – spryskać konserwantami, które zabijają zarazki. Choć metoda jest skuteczna, to niestety konserwanty również zjadamy. Inną metodą, często stosowaną, jest napromienianie żywności promieniowaniem gamma pochodzącym z kobaltu-60. Ta metoda jest całkowicie bezpieczna i nie należy się jej bać. Oto dlaczego:

  1. Przedmioty napromieniowane nie stają się promieniotwórcze. Tak samo przedmiot oświetlony światłem nie zaczyna świecić sam z siebie. Promieniowanie nie jest zaraźliwe i nie jest możliwe by coś zaczęło promieniować jeżeli zostało wcześniej napromieniowane.
  2. Podczas napromieniowania nie zostają wprowadzone żadne dodatkowe związki chemiczne.
  3. Promieniowanie skutecznie niszczy bakterie, wirusy i grzyby.

Pamiętaj! Napromieniowany to nie to samo, co promieniotwórczy!

W Polsce temat napromieniania żywności reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia dostępne tutaj http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071210841

Konserwacja żywności
Konserwacja żywności