2024-01-31

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

Jak wygląda promieniowanie?

Promieniowania nie zobaczymy gołym okiem, jednak możemy je obserwować dzięki różnym sprytnym urządzeniom. Jednym z najbardziej widowiskowych jest komora mgłowa Wilsona, która jest tak prosta, że można ją zbudować nawet w domu!

Wewnątrz komory znajdują się przesycone pary alkoholu, które skraplają się, kiedy przelatuje przez nie cząstka alfa lub beta. Cząstki alfa, czyli atomy helu bez elektronów, tworzą grube linie o długości ok 5cm – na tym odcinku łapią brakujące elektrony i stają się normalnymi atomami helu. Cząstki beta, czyli wolne elektrony, tworzą długie cienkie linie o długości 10-20cm. Docelowo zostają wchłonięte przez atomy znajdujące się w powietrzu, tworząc jony.

Wyobraźcie sobie, że ta kosteczka rudy uranowej będzie trak promieniować jeszcze przez miliardy lat!