2022-03-14

Zielony Atom

Atomowe ciekawostki każdego dnia

Edukacja

Trochę teorii na temat fizyki jądrowej

Mit zaraźliwości promieniowania jest zaskakująco rozpowszechniony. Typowe jest myślenie, że przedmiot napromieniowany promieniuje dalej, napromieniowuje kolejne przedmioty, a one dalej promieniują, itd… Ale zaraz, gdyby faktycznie tak było to wszystko by się napromieniowywało wzajemnie coraz mocniej i zrobiło by się … Więcej...

Po angielsku valley of stability, po polsku tłumaczy się na ścieżkę stabilności, a nie dolinę. Jeżeli narysujemy trójwymiarowy wykres wszystkich znanych izotopów, gdzie na osi X będzie liczba neutronów, na osi Y liczba protonów, a na osi … Więcej...

Reakcja łańcuchowa polega na tym, że neutrony uwolnione w wyniku rozszczepienia atomu inicjują rozszczepienia kolejnych atomów. Zanim to się stanie, neutrony trzeba spowolnić do odpowiedniej prędkości. Gdyby neutron uderzył w jądro atomu ze zbyt dużą prędkością, przeleci przez nie jak … Więcej...

Typowym materiałem rozszczepialnym jest uran-235. Jego czas półrozpadu to 700 milionów lat. Trochę za długo, aby wyciągnąć energię z jego rozpadów naturalnych, więc musimy mu „pomóc” rozpaść się. W tym celu w jądro uranu musimy uderzyć neutronem. Tak powstaje uran-236, … Więcej...

Ten sposób rozpadu jest przeciwieństwem rozpadu beta minus. Polega na tym, że jeden z protonów przemienia się w neutron, emitując przy tym pozyton oraz neutrino elektronowe. Pozyton jest najciekawszym efektem tego procesu – jest to najpowszechniej występująca cząstka antymaterii. Pozyton … Więcej...

Ten sposób rozpadu jąder atomowych jest jednym z najczęściej spotykanych w naturze. Polega na rozpadzie neutronu* na proton, elektron oraz antyneutrino elektronowe (które nie wiadomo dlaczego zniknęło z programu fizyki liceum). Jądro powstałe w wyniku rozpadu beta ma liczbę protonów … Więcej...